Adami Pharmaceutical CRM
Selectați limba roamana  
Utilizatorul curent,   public
Autentificare Înregistrare

! ANNIVERSARY BONUS: +3 months free !
E-mail icon  support.adamivista@adami.com
Skype icon  support.adamivista
Contact us by phone  +40 368 401 855 (110)


Coşul meuContul meu
Shopping cart (gol)

Caracteristici CRM

  Administrarea clienţilor şi a instituţiilor  
Contacte – administrarea persoanelor de contact şi a instituţiilor în care acestea îşi desfăşoară activitatea (adăugare de noi contacte, modificarea şi ştergerea contactelor existente), creare de noi Vizite, Activităţi, Comenzi cu legătură directă la contactul specificat, pregătirea etichetelor pentru scrisori doar pentru contactele selectate, vizualizarea rapoartelor de Vizite, Activităţi, Comenzi. Adami Vista CRM Contacts image
Instituţii – administrarea instituţiilor şi a departamentelor din cadrul acestora (adăugare de noi instituţii, modificarea şi ştergerea instituţiilor existente), vizualizarea contactelor şi actualizarea oraşului şi a altor informaţii corespunzătoare instituţiei selectate. Preview of Adami Vista CRM Accounts list
  Crearea vizitelor şi a rapoartelor zilnice de activitate  
Vizite – administrarea vizitelor (adăugare de noi vizite, modificarea şi ştergerea vizitelor existente), vizualizarea detaliilor vizitelor în browser sau formă de editare dar şi în raportul conceput pentru a vedea toate detaliile vizitei selectate pe o singură pagină (Raport de vizite), înregistrarea rapidă a acţiunilor ulterioare vizitei create. Preview of Adami Vista CRM Visits list
Activităţi zilnice – gestionarea rapoartelor de activităţi zilnice (adăugare de noi activităţi zilnice, modificarea şi ştergerea celor existente), analizarea lor pe patru perioade de timp ale zilei într-un browser sau formă de editare. Adami Vista CRM Daily Activities image
  Înregistrarea activităţilor  
Activităţi – gestionarea activităţilor (adăugare de noi activităţi, modificarea şi ştergerea celor existente), vizualizarea detaliilor acestora într-un browser sau formă de editare dar şi într-un raport special construit pentru a vedea toate detaliile activităţii selectate pe o singură pagină (Raport Activitate). Adami Vista CRM Activities image
  Planificarea programărilor  
Programări – planificarea întâlnirilor şi a altor evenimente în calendar: acestea pot fi adaugate printr-o metodă simplă de “drag and drop” a contactului în zona de calendar, ora programărilor deasemenea poate fi modificată prin „drag and drop”, vizita creată în spatele programării poate fi deasemenea modificată. Vizualizarea planificărilor se poate face zilnic, săptămânal (calendaristică sau lucrătoare) sau lunar. O altă caracteristică este harta, cu ajutorul căreia se poate observa ruta care trebuie parcursă pentru a acoperi toate vizitele dintr-o zi. Adami Vista CRM Calendar image
  Pregătirea comenzilor  
Comenzi – gestionarea comenzilor companiei: prin metode simple de creare de noi comenzi, editarea şi vizualizarea detaliilor lor, vizualizarea istoricului lor şi deasemenea un raport amănunţit a comenzii selectate. Adami Vista CRM Orders image
  Rezolvarea plângerilor  
Reclamaţii – gestionarea plângerilor clienţilor adăugându-le în sistem cu legătură la instituţia şi persoana de contact care a depus plângerea respectivă, schimbarea statusului lor şi descrierea soluţiilor găsite de-a lungul timpului, ştergerea plângerilor inutile. Adami Vista CRM Complaints image
  Gestionarea acţiunilor deschise  
Acţiuni deschise – vizualizarea rapidă a acţiunilor deschise definite în cadrul vizitelor pentru a avea o imagine clară a paşilor ulteriori vizitelor create. Adami Vista CRM Open Actions image
 
Home | Cumpără | Descarcă | Video | Funcţionalităţi | Support | Contact
 
Software CRM pentru succesul în domeniul farmaceutic și medical

Copyright  © 1987-2010 Adami Systems GMBH. Toate drepturile rezervate.