Adami Pharmaceutical CRM
Selectați limba roamana  
Utilizatorul curent,   public
Autentificare Înregistrare

! ANNIVERSARY BONUS: +3 months free !
E-mail icon  support.adamivista@adami.com
Skype icon  support.adamivista
Contact us by phone  +40 368 401 855 (110)


Coşul meuContul meu
Shopping cart (gol)

Funcţionalităţi Adami Vista CRM

Caracteristici CRM Collapse
  Administrarea clienţiilor şi a instituţiilor  
Contacte – administrarea persoanelor de contact şi a instituţiilor în care aceştia îşi desfăşoară activitatea (adăugare de contacte noi, modificarea şi ştergerea contactelor existente), creare de noi Vizite, Activităţi, Comenzi cu legătură directă la contactul specificat, pregătirea etichetelor pentru scrisori doar pentru contactele selectate, vizualizarea rapoartelor de Vizite, Activităţi, Comenzi. Adami Vista CRM Contacts image
Instituţii – administrarea instituţiilor şi a departamentelor din cadrul acestora (adăugare de instituţii noi, modificarea şi ştergerea instituţiilor existente), vizualizarea contactelor şi actualizarea oraşului şi a altor informaţii corespunzătoare instituţiei selectate. Preview of Adami Vista CRM Accounts list
  Crearea vizitelor şi a rapoartelor zilnice de activitate  
Vizite – administrarea vizitelor (adăugare de noi vizite, modificarea şi ştergerea vizitelor existente), vizualizarea detaliilor vizitelor în browser sau pe o formă de editare dar şi în raportul conceput pentru a vedea toate detaliile vizitei selectate pe o singură pagină (Raport de vizite), înregistrarea rapidă a acţiunilor ulterioare vizitei create. Preview of Adami Vista CRM Visits list
Activităţi zilnice – gestionarea rapoartelor de activităţi zilnice (adăugare de noi activităţi zilnice, modificarea şi ştergerea celor existente), analizarea lor pe patru perioade de timp ale zilei într-un browser sau formă de editare. Adami Vista CRM Daily Activities image
  Înregistrarea activităţilor  
Activităţi – gestionarea activităţilor (adăugare de activităţi noi, modificarea şi ştergerea celor existente), vizualizarea detaliilor acestora într-un browser sau formă de editare dar şi într-un raport special construit pentru a vedea toate detaliile activităţii selectate pe o singură pagină (Raport Activitate). Adami Vista CRM Activities image
  Planificarea programărilor  
Programări – planificarea întâlnirilor şi a altor evenimente în calendar: acestea pot fi adăugate printr-o metodă simplă de “drag and drop” a contactului în zona de calendar, ora programărilor deasemenea poate fi modificată prin „drag and drop”, vizita creată în spatele programării poate fi deasemenea modificată. Vizualizarea planificărilor se poate face zilnic, săptămânal (calendaristică sau lucrătoare) sau lunar. O altă caracteristică este harta, cu ajutorul căreia se poate observa ruta care trebuie parcursă pentru a acoperi toate vizitele dintr-o zi. Adami Vista CRM Calendar image
  Pregătirea comenzilor  
Comenzi – gestionarea comenzilor companiei: metode simple de creare de comenzi noi, editarea şi vizualizarea detaliilor lor, vizualizarea istoricului lor şi deasemenea un raport amănunţit a comenzii selectate. Adami Vista CRM Orders image
  Rezolvarea plângerilor  
Reclamaţii – gestionarea plângerilor clienţilor adăugându-le în sistem cu legătură la instituţia şi persoana de contact care a depus plângerea respectivă, schimbarea statusului lor şi descrierea soluţiilor găsite de-a lungul timpului, ştergerea plângerilor inutile. Adami Vista CRM Complaints image
  Gestionarea acţiunilor deschise  
Acţiuni deschise – vizualizarea rapidă a acţiunilor deschise definite în cadrul vizitelor pentru a avea o imagine clară a paşilor ulteriori vizitelor create. Adami Vista CRM Open Actions image
 

Caracteristici ale aplicaţiei Collapse image

Multilanguage - aplicaţia este Multilanguage, şi momentan este disponibilă în engleză şi germană. Adami Vista CRM Login image Adami Vista CRM Multilanguage image
Importul de date din surse de date externe - încărcarea datelor din fişiere .csv este simplă şi rapidă şi poate fi realizată la nivelul instituţiilor, contactelor şi vizitelor. Adami Vista CRM Data Import image
Crearea câmpurilor utilizator - se pot defini şi administra câmpuri noi, care pot fi folosite apoi pe forme de editare, browsere şi secţiuni de filtrare la nivelul instituţiilor, contactelor şi a vizitelor. Adami Vista CRM User Fields image
Etichete pentru mailing - această caracteristică oferă posibilitatea de a defini etichete în masă în vederea trimiterii scrisorilor către contactele selectate. Etichetele sunt disponibile pe o versiune printabilă, astfel cu câteva clicuri etichetele pot fi transferate din sistem pe plicuri. Adami Vista CRM Mailing Labels image Adami Vista CRM Mailing Labels Print
Planificarea în calendar - un mod simplu şi rapid de a gestiona programările prin acţiunea de “drag and drop” a contactelor din listă în calendar. Adami Vista CRM Calendar Planning image
Mesageria vizitelor - oferă posibilitatea reprezentanţilor aleşi de a împărtăşi între ei informaţiile despre o vizită realizată . Adami Vista CRM Visits Messaging image Adami Vista CRM Visits Messaging screenshot
Sincronizarea cu Outlook (începând cu Enterprise Edition)
- face posibil schimbul de informaţii cu Microsoft Outlook pe patru niveluri: contacte, sarcini, programări şi e-mailuri.
Adami Vista CRM Outlook Integration image Adami Vista CRM Outlook Integration screenshot Adami Vista CRM Outlook image
Rapoarte List Manager (începând cu Enterprise Edition)
- Raportarea rapidă bazată pe câmpurile din baza de date CRM (de exemplu Numărul clienţilor, Vizite, Activităţi, etc) pe o perioadă determinată, liste diferite în funcţie de nivelul dorit.
Adami Vista CRM List Manager Reports image
Caracteristici suplimentare ale meniului de context (începând cu Enterprise Edition)
Lista de selecţie (selection pool) - gestionarea listelor definite prin marcarea unor înregistrări necesare şi vizualizarea lor separat
Export către - exportarea datelor din browser-ul curent în diferite tipuri de fişiere către o locaţie specificată.
Adami Vista CRM Additional Context Menu image
Caracteristici suplimentare pentru opţiunile sistemului (începând cu Enterprise Edition - numai pentru administratorii de sisteme)
- Vizualizarea istoricului înregistrărilor: prezintă o istorie a tuturor modificărilor (aprobată sau nu de către administrator) a contactului selectat;
- Afişarea modificărilor în aşteptare - arată doar modificările neaprobate ale contactului selectat cu posibilitatea ca acestea sa poată fi aprobate;
- Aprobarea modificărilor în aşteptare - aprobă toate modificările deschise ale tuturor contactelor;
Adami Vista CRM History image
Elimină înregistrările multiple - oferă posibilitatea de a alipi multiplele înregistrări asignate unei singure entităţi pe diferite niveluri de informaţii. Adami Vista CRM Clear Records image
Trimiterea de scrisori in masă (începând cu Enterprise Edition)
- acestea se creează în aplicaţia List Manager şi se trimit la contactele (instituţiile şi departamentele) selectate folosind aplicaţia CRM.
Adami Vista CRM Mass Mailing image Adami Vista CRM Mass Mailing screenshot
Rapoarte OLAP (doar în Unlimited Edition)
- Raportare interactivă pentru analiza in profunzime combinând diferite surse de date într-o singură vizualizare.
- Un mod simplu de a crea şi administra rapoarte complexe pe diferite dimensiuni şi niveluri, combinate în grafice şi tabele distincte.
Adami Vista CRM Olap Report image Adami Vista CRM Olap Report screenshot
Home | Cumpără | Descarcă | Video | Funcţionalităţi | Support | Contact
 
Software CRM pentru succesul în domeniul farmaceutic și medical

Copyright  © 1987-2010 Adami Systems GMBH. Toate drepturile rezervate.